Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for maart, 2010

Broeden en/of verstoppen?

Misschien zit er wel een eendenkenner tussen de bloggers die mij zou kunnen antwoorden op mijn dringende vraag.
Verleden jaar kocht ik twee koppels eenden. Twee loopeenden en twee mandarijnen.
De eendenkweker bevestigde me dat ze het goed zouden kunnen vinden in elkaars gezelschap.
Sinds een paar weken rent het mannetje loopeend voortdurend achter het vrouwtje mandarijn aan en lijkt erg boos.
Dat was vroeger nooit het geval.
Maar nu verschanst het vrouwtje mandarijn zich voortdurend in het hok en komt slechts buiten om te eten en te drinken. Zou het aan het broeden zijn of wil het zich veilig stellen voor de loopeend?
Een foto nemen van eventuele eieren is onmogelijk want het mannetje mandarijn maakt zich vreselijk druk en verdedigt zijn territorium met hand en tand.
Heeft iemand hiervoor een verklaring? De mama van mevrouw onderdeappelboom misschien?


Het arme vrouwtje mandarijn.


De loopeenden. De witte is het mannetje


Het mannetje mandarijn.

Advertenties

Read Full Post »

Op pad

Het aantal padden in Vlaanderen is de voorbije drie jaar met veertig procent gedaald’. Zo beweerde Natuurpunt in een artikel dat Menck in een van zijn laatste logjes citeerde.
Mijn instinct, en wat fauna-ervaring op dit gebied, leerden me dat de paddenoversteek plaatsvindt in tijden van regen en zachte temperaturen. Het benieuwde me dus ten zeerste of die theorieën ook voor dit jaar zouden gelden.
De temperatuur was vandaag meer dan oké, maar het regende niet. Toch telde ik vanavond, tussen 19:00 en 21:00, vierendertig padden die de weg naar mijn vijver vonden. Het ligt in mijn natuur om een deel ervan de weg te wijzen (oppakken en te water laten) en ze éérder te deponeren in mijn vijver dan in die van mijn linkerbuurman. Buurman en ik hebben ook dat soort van wedijver als het gaat om het aantal kwakende kikkers in juni. Een van de vierendertig overstekers belandde zelfs in mijn bureel op het vasttapijt. Was die blij dat ik hem op het juiste pad bracht!
Vierendertig is slechts een voorlopig cijfer, want de echte overtocht moet nog beginnen – wegens nog geen kadavers op de straten. Mijn record (dertig geteld in 2009) is intussen al verbroken.

( Foto’s: Menck – Tuin Chelone)

UPDATE:  Dag twee van het paddentellen. Het zijn er intussen honderd negentien,  jawel 119, geworden. Veel gefriemel in het vijverwater, gevechten om het passende vrouwtje te vinden, al zijn padden niet erg kieskeurig in hun partnerkeuze.
Twee koude winters na elkaar, de theorie van Natuurpunt moet kloppen!

Read Full Post »

Deegdrolletjes

De keukenkasten van mijn moeder moesten leeggemaakt worden. Ik nam de spaghetti mee, voor de kippen. De versheidsdatum op de verpakking was immers reeds overschreden voor menselijke consumptie.
Kippen zijn dol op spaghetti maar ze lopen altijd in de weg als je ze op zoiets lekkers trakteert.


Read Full Post »